กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันจัด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:35:12
 
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันจัด ไม่มีฝนตก_นายสมจิตต์ คืนมาเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS