FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาพนม ม.8 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม ขณะนี้มีแดดออกดี อากาศร้อน

วันที่ 7 มี.ค. 2558 17:21:35
 
บ.เขาพนม ม.8 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม ขณะนี้มีแดดออกดี อากาศร้อน_นายไพฑูรย์ วงษ์สวัสดิ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel