กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกควันมาก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:23:53
 
บ.เมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกควันมาก อากาศร้อนอบอ้าว_นายฉิมคำ ติโต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS