กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วงเขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:06:48
 
บ.วงเขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายพิทักษ์ ชุ่มคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS