กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโรงใน ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่_สภาพอากาศขณะนี้มีหมอกควันเล็กน้อย อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:40:46
 
บ.ห้วยโรงใน ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่_สภาพอากาศขณะนี้มีหมอกควันเล็กน้อย อากาศร้อน นางนงลักษ์ งามใส

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS