FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
วิทยุชุมชน ม.10 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้มีหมอกควันเยอะ อากาศเย็น

วันที่ 16 มี.ค. 2558 08:00:50
 
วิทยุชุมชน ม.10 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้มีหมอกควันเยอะ อากาศเย็น_นายธีรพล จาดดำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel