FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำปด ม.3 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

วันที่ 17 มี.ค. 2558 07:35:41
 
บ.น้ำปด ม.3 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_นายกัณฑ์ ศรีโสมภา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel