FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกกราด ม.8 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

วันที่ 19 มี.ค. 2558 07:20:38

บ.ทุ่ง ม.4 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_อากาศเที่ยงนี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน นายสาคร เชิดชัยภูมิ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel