กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางอ้า ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:29:39
 
บ.ปางอ้า ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว_นายหลาน จันนะ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS