กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาบัว ม.4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:34:29
 
บ.นาบัว ม.4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมเล็กน้อย_นางเตือนใจ ขุมขำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS