FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับม่วง ม.15 ต.ซับม่วง อ.บ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น

วันที่ 24 มี.ค. 2558 07:49:17
 
บ.ซับม่วง ม.15 ต.ซับม่วง อ.บ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น_นางทอง แป้นมณี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel