กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:30:46
 
บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายปานเทพ คำภูแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS