FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิื์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีลมแรง

วันที่ 30 มี.ค. 2558 18:30:19
 
บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิื์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีลมแรง นางสุคนธ์ บัวพวง

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel