กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา 07.00-18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:00:47
 
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา 07.00-18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อเช้ามีฝนตกเล็กน้อย นายเสรี คาผุก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS