FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น เมื่อเวลา 14.00 น. มีฝนตกลงมาประมาณ 30 นาที

วันที่ 9 เม.ย. 2558 15:01:59
 
บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น เมื่อเวลา 14.00 น. มีฝนตกลงมาประมาณ 30 นาที_นายกิตติ จำปานิล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel