FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับม่วง ม.3 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลัวๆ ไม่มีฝนตก

วันที่ 10 เม.ย. 2558 07:40:53
 
บ.ซับม่วง ม.3 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลัวๆ ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ นางทอง แป้นมณี

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel