FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 ทต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง อากาศเย็น ไม่มีลมพัด

วันที่ 10 เม.ย. 2558 07:45:02
 
บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 ทต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง อากาศเย็น ไม่มีลมพัด_นายประเสริฐ กาสม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel