กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_ช่วงเวลา 16.30 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:01:01
 
บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_ช่วงเวลา 16.30 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นางเพ็ญจันทร์ ปวงคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS