กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับหินขวาง ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคดี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:26:08
 
บ.ซับหินขวาง ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคดี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายสุดใจ แสนแสง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS