FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับหินขวาง ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคดี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

วันที่ 17 เม.ย. 2558 08:26:08
 
บ.ซับหินขวาง ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคดี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายสุดใจ แสนแสง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel