กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.กรุงเชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:51:16
 
บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.กรุงเชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายวรรณชัย แก้วหีด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS