กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:02:47
 
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายลิมิตร ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS