กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน่ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:41:32
 
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน่ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_นายประดิษฐ์ สืบสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS