กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:37:20
 
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายสุเทพ ชำนิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS