FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองแร่ ม.6 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน

วันที่ 29 เม.ย. 2558 17:20:19
 
บ.เหมืองแร่ ม.6 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน_นายสมศักดิ์ วิสัย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel