FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ออน ม.1 ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศเย็นยังไม่มีฝน

วันที่ 29 เม.ย. 2558
 
บ.ออน ม.1 ทต.บึงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศเย็นยังไม่มีฝน_นายจรูญ ตาแก้ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel