กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่ายขาง ม.6 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:40:19
 
บ.หล่ายขาง ม.6 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายอินคำ ศรีจันตาIPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS