กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:28:53
 
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายสมพร วังคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS