กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:14:11
 
บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายสมชาย คชรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS