กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโค้ง ม.4 ต.สะเนียน อ.เมือน่าน จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:26:24
 
บ.น้ำโค้ง ม.4 ต.สะเนียน อ.เมือน่าน จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายจิตร วงศ์ก๋ำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS