กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยใต้ ม.8 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:25:23
 
บ.ห้วยใต้ ม.8 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก นายฉลาด แสนศรี
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS