กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ส่องสี ม.7 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเที่ยงมีในตกหนัก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:01:18
 
บ.ส่องสี ม.7 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเที่ยงมีในตกหนัก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก นางจำปี นอมี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS