กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโป่ง ม.2 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:20:03
 
บ.ห้วยโป่ง ม.2 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายช่าย วงค์ษา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS