FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 13 พ.ค. 2558 10:07:42
 
บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายสมยศ ต่ำคำดี

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel