กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:07:42
 
บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายสมยศ ต่ำคำดี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS