กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองพี่น้อง ม.2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00-14.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:20:57
 
บ.สองพี่น้อง ม.2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00-14.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อเช้ามีฝนตกปานกลาง นายเฉลียว วงศ์ทรัพย์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS