กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:44:13
 
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศอบอ้าว เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ นายธงชัย สิงห์ภูมิ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS