กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:03:12
 
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นางชูศรี ติโลกะวิชัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS