FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ถ้ำเลย์ ม.10 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 14 พ.ค. 2558 17:34:33
 
บ.ถ้ำเลย์ ม.10 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆ_นายหฤษฎ์ สาลี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel