กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 11:05:20
 
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายบุญโฮม จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS