กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่อยูงตะวันออก ม.10 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ้มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:12:17
 
บ.หล่อยูงตะวันออก ม.10 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ้มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายประทีป ภูมิรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS