กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม. เช้านี้อากาศร้อน ตอนเช้ามืดมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:10:11
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม. เช้านี้อากาศร้อน ตอนเช้ามืดมีฝนตกเล็กน้อย_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS