กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเที่ยง-บ่ายมีฝนตกหนักประมาณ 1 ชม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:48:44
 
บ.ริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเที่ยง-บ่ายมีฝนตกหนักประมาณ 1 ชม._นายทรัพย์ อินทนนท์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS