กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:25:21
 
บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายอำนวย ใจชื่นบาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS