กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:32:04
 
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นายวัลลพ นาหลวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS