กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:37:10
 
บ.ทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายชัยวัฒน์ งามวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS