FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังอ้ายป่อง ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 7 มิ.ย. 2558 10:14:47
 
บ.วังอ้ายป่อง ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว_นางอัมพร พันเรือง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel