กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตาโพ ม.3 ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:37:39
 
บ.นาตาโพ ม.3 ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายจักเพชร เจริญศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS