FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งยูง ม.4 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:36:00
 
บ.ทุ่งยูง ม.4 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว_นายสมศักดิ์ สุขยูง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel