กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 63 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย มีแดดจ้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:31:41
 
บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 63 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย มีแดดจ้า_นายอุดร พัดลม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS