กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ ม.6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี__ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:38:08
 
บ.ไร่ ม.6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี__ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ_นายหงษา กุมป๊อก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS