กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานเย็นมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:23:24
 
บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานเย็นมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ_นายสุนัย วงศ์กัณฑะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS